• نسخه الکترونیک رمزدار مشاهده سریع
  • تمام شده
   نسخه الکترونیک رمزدار مشاهده سریع
  • ,
  • نسخه الکترونیک رمزدار
  • تومان40,000
  • از مدتها پیش در نظر داشتم کتابی را برای راهنمائی والدین نوزادان مبتلا به کولیک تألیف یا گردآوری کنم؛ منتهی منبعی باشد، خلاصه، مفید، مختصر و در عین حال به دور از اصطلاحات قلمبه سلنبه علمی که هم پدر و مادری که ساعتها، بیخوابی را برای آرام کردن نوزادشان سپری کرده اند بتوانند به­راحتی به مطالعه آن بپردازند و هم…
  • اطلاعات بیشتر